AmaTur Romania - tenis de masa pentru amatori

A+

Sibiu - 07 feb 2015

Tabara de tenis de masa EMI-TT & Aria Sport
192 Jucatori din 59 Localitati

Open

5 - 8
9 - 16
17 - 24
25 - 2v gr.sup.
26 - 38 1v gr.sup.
39 - 48 0v gr.sup.
49 - 50 2v gr.inf.
51 - 61 1v gr.inf.
62 - 72 0v gr.inf.

Amatori

5 - 8
9 - 16
17 - 32
33 - 40
41 - 60 loc 3 gr.sup.
61 - 80 loc 4 gr.sup.
81 - 89 2v
90 - 108 1v
109 - 120 0v

Page generated in 0.155 seconds.

Sibiu - 07 feb 2015