AmaTur Romania - tenis de masa pentru amatori

A

Reghin - 14 mai 2016

Memorialul Dan Leorda - Editia a VIII-a
174 Jucatori din 41 Localitati

Open

Amatori

3 - 4
5 - 8
9 - 16
17 - 32
33 - 38
39 - 40 2v gr.sup.
41 - 58 1v gr.sup.
59 - 76 0v gr.sup.
77 - 2v gr.inf.
78 - 96 1v gr.inf.
97 - 114 0v gr.inf.

Page generated in 0.157 seconds.

Reghin - 14 mai 2016