BUTTERFLY ROMANIAN TABLE TENNIS TEAM CUP
CLUJ-NAPOCA 2022
IN MEMORIAM ROCSANA ȘIPOȘ
ORGANIZATORI:
BUTTERFLY ROMÂNIA - Răsvan Crișan
AMATUR ROMÂNIA - Vela Claudiu

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE TENIS DE MASĂ CLUJ - Șipoș Septimiu
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET CLUJ
LOT TT CLUJ-NAPOCA - Așteleanu Lucian, Bădescu Tudor, Tofeni Ovidiu

WWW.TENISDEMASA.RO - link forum