AmaTur Romania - tenis de masa pentru amatori

A

Braila - 06 feb 2016

Cupa Magic Spin - Ed. I-a
30 videos ... show more ...
Finala Open: Uta Adrian - Petrescu Liviu - 1
Finala Open: Uta Adrian - Petrescu Liviu - 2
Finala Open: Uta Adrian - Petrescu Liviu - 3
Finala Open: Uta Adrian - Petrescu Liviu - 4
Uta Adrian - Sterea Viorel (Semifinala Open) - 1
Uta Adrian - Sterea Viorel (Semifinala Open) - 2
Uta Adrian - Sterea Viorel (Semifinala Open) - 3
Uta Adrian - Stanciu Alin (Eliminatorii Open) - 1
Uta Adrian - Stanciu Alin (Eliminatorii Open) - 2
Uta Adrian - Stanciu Alin (Eliminatorii Open) - 3
Enciu Alexandru - Ion Marius (Eliminatorii Open) - 1
Enciu Alexandru - Ion Marius (Eliminatorii Open) - 2
Enciu Alexandru - Ion Marius (Eliminatorii Open) - 3
Enciu Alexandru - Ion Marius (Eliminatorii Open) - 4
Enciu Alexandru - Ion Marius (Eliminatorii Open) - 5
Chiscop Bogdan - Sumanaru Catalin (Grupe superioare Open) - 1
Chiscop Bogdan - Sumanaru Catalin (Grupe superioare Open) - 2
Semifinala Amatori: Ursulescu Ioan - Costea Sabin - 1
Semifinala Amatori: Ursulescu Ioan - Costea Sabin - 2
Semifinala Amatori: Ursulescu Ioan - Costea Sabin - 3
Semifinala Amatori: Ursulescu Ioan - Costea Sabin - 4
Semifinala Amatori: Uzuneanu Costica - Popa Alexandru Iulian - 1
Semifinala Amatori: Uzuneanu Costica - Popa Alexandru Iulian - 2
Semifinala Amatori: Uzuneanu Costica - Popa Alexandru Iulian - 3
Semifinala Amatori: Uzuneanu Costica - Popa Alexandru Iulian - 4
Fianala Amatori: Ursulescu Ioan - Uzuneanu Costica - 1
Fianala Amatori: Ursulescu Ioan - Uzuneanu Costica - 2
Fianala Amatori: Ursulescu Ioan - Uzuneanu Costica - 3
Sterea Viorel - Costache Claudiu (Eliminatorii Open) - 1
Sterea Viorel - Costache Claudiu (Eliminatorii Open) - 2

Open

Amatori

3 - 4
5 - 8
9 - 16
17 - 32
33 - 44
45 - 46 1v gr.sup.
47 - 66 0v gr.sup.
67 - 2v gr.inf.
68 - 80 1v gr.inf.
81 - 96 0v gr.inf.
Braila - 06 feb 2016