AmaTur Romania - tenis de masa pentru amatori

     Extras din Regulamentul Amatur   

     - numărul minim de participanți la o categorie, pentru ca aceasta să fie punctată, este 5
     - numărul minim de participanți la un turneu A este 60 (total) - în caz contrar se va puncta ca turneu B.


     - Participanții care posedă un MP diferit de 0 se pot înscrie în concursurile Amatur la categoria dată de MP sau la cea imediat superioară. La turneele A+ unde validarea înscrierilor se face în ordinea clasamentului, concurenții dintr-o anumită categorie au prioritate la înscriere față de cei de categorie inferioară, indiferent de locul ocupat.
     - Jucătorii debutanți în AmaTur care sunt divizionari FRTM activi sau cu istoric recent vor putea participa inițial doar la categoria Elite. Lor li se va atribui un MP fictiv, în funcție de poziția avută în clasamentul FRTM.
     - Jucătorii reveniți în circuit având MP=0 vor fi înscriși la categoria dată de ultimul MP din ultimii 5 ani, disponibil pe paginile personale. Organizatorul tehnic are obligația de a verifica dacă acest MP există.
     - Participanții nominalizați în thread-ul „Evidența persoanelor care promovează la categoria superioară” vor juca la categoria stabilită (valabilitate 12 luni).
     - Jucătorul care într-un interval de 12 luni ​obține ​5 podiumuri (loc 1-4) dintre care minim 3 A / A+, sau 7 podiumuri indiferent de categoria turneului, promovează automat la categoria superioară. Promovarea intră în vigoare la următoarea actualizare a clasamentului și este valabilă 12 luni, după care se va lua in considerare media calculată pentru stabilirea categoriei.


      
     Mod de lucru pentru turneele cu 0v 
... https://www.amatur.ro/tenisdemasa/cls?Alt=x0v

     - turneele A si A+ cu 0v sînt marcate cu o bifă ( 15` ) și nu intră în calcul la medie
     - la sfârșitul lunii se adaugă turneele noi și se anulează cele mai vechi de 12 luni
     - în noua grilă, dacă numărul turneelor A și A+ cu 0v depășește 50% din totalul A și A+ acestea vor fi debifate și vor conta la medie. ... în noul clasament nu vor mai exista situații cu peste 50%.

 

         Calcul punctaj clasament turneu:

     Lista de înscrieri (ordonată descrescător după MP) se suprapune peste clasamentul categoriei şi se fac mediile MTx pentru fiecare clasament parțial X (locurile 1-4, 5-8, 9-12 ... 19-24, 1v gr.sup. etc).

     - exemplu: MT5-8 = media MP-urilor jucătorilor de pe pozițiile 5-8 din LISTA DE ÎNSCRIERI (ordonată descrescător după MP).

Turnee A si A+

 • Loc 1 = MT1-4 + 6
 • Loc 2 = MT1-4 + 4
 • Loc 3-4 = MT1-4 + 2
 

Turnee B

 • Loc 1 = MT1-4 + 5
 • Loc 2 = MT1-4 + 3
 • Loc 3-4 = MT1-4 + 1
 • celelalte locuri = MTx
 • ultimul clasament parțial, diferit de 0v = MT- 1 (dacă MTx >= 5)
 • 0v = regula de mai jos
 • departajarea între clasamentele parțiale va fi de minim 0.5p;

     Jucătorii noi intră cu MP = LimInf în loc de 0, cu MP din ultimul lor clasament, dacă există, sau cu un MP prestabilit pentru legitimați.
     Acest MP se alocă automat la calculul punctajului turneului, indiferent dacă și cum l-a modificat organizatorul în lista de înscrieri.
     MP-urile jucătorilor sînt disponibile pe paginile personale până cu maxim 5 ani în urmă.
 

     LimInf:  33 Elite;    20 Open, E+O;    10 Avansati;    2 Hobby, A+H
 

     Jucătorii cu 0v care participă la turnee Elite, Open, E+O:

          Cei din categorie: LimInf - 5
          Cei care joacă la categoria superioară: MP - 5

     Jucătorii cu 0v care participă la Avansați, O+A, E+O+A: 5p

     Jucătorii cu 0v care participă la Hobby, A+H, E+O+A+H: 2p


     0v = zero victorii in turneu, chiar dacă au ajuns în superioare sau direct in eliminatorii prin calificarea tuturor jucătorilor din inferioare

 

     Calcul punctaj clasament general:

     Se adună punctele ultimelor turnee, din ultimele 12 luni, astfel: 4 turnee B, cele mai bune 10 din 12 A, cele mai bune 4 din 6 A+.

     Pentru clasament, fără a conta la medie, se adaugă 50% din punctele turneelor A+ (cele mai bune 4, punctate) și se scad 25% din punctele turneelor B.

 

     Calcul medie: 

    MP = media punctelor turneelor din clasament, cu precizările de mai jos:
     - fără cele mai slabe două A+ dacă sînt cel puțin 4 turnee sau fără cel mai slab dacă sînt exact 3 (A+) 
     - fără cele mai slabe două dacă sînt cel puțin 4 turnee sau fără cel mai slab dacă sînt exact 3 (A).
    - se iau in considerare doar cele mai bune două turnee B din cele 4 posibile
     - turneele A si A+ cu 0v sînt evidențiate distinct și nu intră în calcul la medie
     - dacă la un moment dat un jucător are punctaj de Zero Victorii la peste 50% din turneele A si A+ din grilă, acestea sînt considerate turnee normale si intră la medie

     Jucătorii obligați să joace la categoria superioară vor avea o medie egală cu maximul dintre MP calculat si limita categoriei respective.


 

     Clasament general

    Clasamentul se face pe baza numărului de puncte, iar în caz de egalitate jucătorii se departajează după:

 • media MP
 • categoria (E, O, A, H)
 • numărul de turnee din luna precedentă
 • numărul de turnee punctate
 • ID (vechime în circuit)

 

 

          

Grile